Chương trình tiếp thị liên kết (làm đại lý online)

Chương trình tiếp thị liên kết hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết này sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là: 0

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 0986001717.