Chính sách và quy định chung

VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
• DuocAnhMinh.vn là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập từ website. Chúng tôi cam kết không mua bán, trao đổi hay cho thuê những thông tin này cho bên thứ 3, ngoại trừ Dịch vụ vận chuyển và Ngân hàng.
• Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng chỉ với mục đích xử lý đơn đặt hàng và nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thông tin thu thập bao gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, và e-mail.
• Hầu hết thông tin thu thập trong quá trình đặt hàng sẽ được sử dụng trong quá trình xử lý đơn hàng.Nếu có khó khăn trong quá trình xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc với khách hàng.
 
THỜI GIAN LÀM VIỆC

• Thứ hai - Thứ bảy:       7:45AM đến 5:30PM.
• Chủ nhật:                      Nghỉ.

 
QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

 QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG